Algemene voorwaarden

Op onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle aanbiedingen op het internet door ons geplaatst zijn niet bindend, maar vrijblijvend van aardt. Wij houden ons het recht voor artikelveranderingen in kleur en design, alsmede technische verbeteringen en of voorwaarden stilzwijgend door te voeren. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. Vino & More verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar.

BESTELLING / LEVERING

Wanneer uw bestelling op voorraad is heeft u deze (na betaling) binnen maximaal zeven werkdagen in huis. Alle aanbiedingen van Vino & More zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en indien u wenst eventueel een alternatief aangeboden. Afbeeldingen van flessen, etiketten of jaargangen kunnen afwijken. Het is alleen mogelijk om wijn in de originele verpakking, onbeschadigd, ongebruikt en niet aangebroken aan ons te retourneren. Na ontvangst van de retour gezonden wijnen ontvangt u van ons een creditfactuur. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. U kunt de wijn zelf terugsturen naar het volgende adres: Vino & More De Hofstede 49 4033 BV Lienden

SCHADEVERGOEDING

Vino & More kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die door opzet of grove schuld aan haar is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vino & More en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Vino & More daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Vino & More of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

PRIVACY

Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepassing van onze leveringsvoorwaarden accepteert. Vino & More behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Betalingen Betaling dient plaats te vinden vooraf verzending. Mocht achteraf betaling zijn overeengekomen dan dient het volledige bedrag voldaan te zijn binnen 8 dagen na factuurdatum. Vino & More is ten alle tijden gerechtigd gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Vino & More behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent.